Trädgårdsskötsel

Trädgårdsskötsel

        Jag hjälper till med det du inte orkar eller när tiden inte räcker till.  •        Gräsklippning
  •         Häckklippning
  •         Beskär träd och buskar
  •         Klipper rosor
  •         Tar ner träd
  •         Höst och vårstädning i trädgården
  •         Rabattrensning
  •         Innehar motorsågskörkort

Rut-avdrag

Vilken typ av trädgårdsarbete kan jag få rutavdrag för?

Till trädgårdsarbete som ger dig rätt till rutavdrag räknas enklare, normalt återkommande trädgårdsarbete. Arbetet ska göras i avsikt att hålla tomt eller trädgård i acceptabelt skick och det ska inte kräva några specialkunskaper.


Här nedan har du exempel på arbete som ger rätt till rutavdrag:


häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.

klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.

arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.

Här nedan har du exempel på arbete som inte ger rätt till rutavdrag:


Planteringsarbeten, trädbeskärning, trädfällning, röjning av sly eller anläggning av gräsmatta,

anläggning, underhåll och reparation av murar, uppfarter, båtbryggor, staket eller trädgårdsgångar. Exempel på sådana anläggningsarbeten är sten- och plattläggning samt asfaltering.

Läs mer om rut-avdrag här

Växtkraft Gotland AB

stefan@vaxtkraftgotland.se

070 - 497 31 13 Stefan

Eskelhem Prästgården 147

622 70 GOTLANDS TOFTA

Växtkraft Gotland AB

info@vaxtkraftgotland.se

070 - 740 00 63 Mia

070 - 497 31 13 Stefan

Eskelhem Prästgården 147

622 70 GOTLANDS TOFTA