Trädgårdsskötsel

Trädgårdsskötsel

        Jag hjälper till med det du inte orkar eller när tiden inte räcker till.        Gräsklippning

        Häckklippning

        Beskär träd och buskar

        Klipper rosor

        Tar ner träd

        Höst och vårstädning i trädgården

        Rabattrensning

        Innehar motorsågskörkort

Rut-avdrag

Vilken typ av trädgårdsarbete kan jag få rutavdrag för?

Till trädgårdsarbete som ger dig rätt till rutavdrag räknas enklare, normalt återkommande trädgårdsarbete. Arbetet ska göras i avsikt att hålla tomt eller trädgård i acceptabelt skick och det ska inte kräva några specialkunskaper.


Här nedan har du exempel på arbete som ger rätt till rutavdrag:


häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.

klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.

arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.


Läs mer om rut-avdrag här

Växtkraft Gotland AB

info@vaxtkraftgotland.se

Stefan 070 - 497 31 13

Tofta Bjärs 724

622 65  GOTLANDS TOFTA